Любими 0.00

Условия за ползване

Дата на актуализация 12.11.2007г.

Следните условия са условията на споразумението между Вас и Bent-Fishing.com. Осъществявайки достъп, браузвайки и/или използвайки този Web сайт, Вие автоматично потвърждавате, че сте прочели, разбрали сте и сте се съгласили да бъдете обвързан от тези условия, както и че ще спазвате всички намиращи приложение законови и други разпоредби.
При неприемане на тези условия, моля не ползвайте този Web сайт.
Този Web сайт може да съдържа други бележки за собственост и информация за авторски права, условията за които трябва да бъдат съблюдавани и изпълнени. Информацията на този Web сайт може да съдържа технически неточности или печатни грешки.

Авторски права
Цялата информация, която постъпва от потребителите при регистрация в системата за обслужване, както и текст, снимки, реклами, логото и самото име на сайта са защитени от Закона за авторското право и сродните му права, като принадлежат само и единствено на Bent-Fishing.com. 

Относно съдържанието
Използването на информация от потребителите и от други трети лица е само за лична употреба и с некомерсиална цел, като копирането на текст, размножаването и разпространението на информацията, публичното й представяне, излъчването й, както и превеждането на целия сайт или част от него са забранени и се считат за нарушаване правилата за ползване. 

• Bent-Fishing.com си запазва правото, съгласно законовите изисквания, да променя Условията за ползване и съдържанието на целият сайт по всяко време, за което Bent-Fishing.com не носи отговорност, ако потребителят не се е информирал и прочел последния вариант на Условията. Условията за ползване задължително съдържат дата на последно обновяване и могат да бъдат прочетени на адрес http://www.Bent-Fishing.com/Usloviya-za-polzvane. 

• Bent-Fishing.com не носи отговорност относно коректността на потребителите, актуалността на подадените оферти и сигурността на информацията. 

• Bent-Fishing.com не носи отговорност за възможни технически проблеми по отношение на достъп до информацията в базата данни.

Сигурност и неприкосновеност на данните
Личните Ви данни и информацията за всяка Ваша поръчка са защитени от парола, която се записва в базата данни в криптиран вид. 

В случай, че сте забравили паролата си, достатъчно е да въведете Вашето потребителско име в секцията "Забравена парола?" и системата ще Ви предложи алгоритъм за придобиване на нова.

Предоставените от Вас данни са лични по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и попадат под неговата защита.

Bent-Fishing.com си запазва правото да използва информацията от базата данни само във връзка с обслужването на сайта и спецификата на предлаганите услуги. 


Всички потребители на сайта не могат
1. Да подават данни и информация, които накърняват човешките права и добрите нрави, имат клеветнически или обиден характер или поставят в заблуждение. 

2. Да подават за публикуване в сайта, както и използването на данни и информация от сайта с цел разкриване на фирмена тайна пред трети лица и организации. 

Bent-Fishing.com не носи отговорност за нанесени вреди на трети лица или фирми в следствие неправомерно или невъзможност от използване на услугите.

Cookies
Cookies е кратка информация записана от Bent-Fishing.com на вашия компютър. Тя ни позволява да идентифицира компютърът Ви, когато достъпвате Bent-Fishing.com и да Ви предоставим най-подходящата за Вас информация. 

Забележка: Cookies не съдържат лична информация.
Съветваме Ви да приемате Cookies.


Информация по чл. 112-115 от ЗЗП

 

Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП.

 

Чл. 112.

 1. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
 2. Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2. значимостта на несъответствието;
 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

 

Чл. 113.

 1. Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
 2. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
 3. След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
 4. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
 5. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

 

Чл. 114.

 1. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
  1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
  2. намаляване на цената.
  3. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
  4. Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
  5. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

 

Чл. 115.

 1. Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
 2. Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
 3. Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.


Изтегляне на стандартен формуляр за упражняване право на отказ при online покупки

Резолюция на ЕС

Вносител и представител на следните марки

 
 • Smith
 • SERT
 • MAPSO
 • BYRON
 • Marryat
 • SUNSET
 • GREYS
 • PENN
 • BIWAA
 • RYOBI
 • SWIMY
 • CANNELLE
 • HARDY
 • RUBLEX
 • IZUMI
 • IMA
 • FUJI
 • BALSAX
 • SEBILE
 • CHUB
 • River 2 Sea
 • GAMAKATSU
 • SAKURA
 • GARBOLINO
 • PROWESS